Adrenalina

Adrenalina jest to związek chemiczny, który określany jest także terminem epinefryna. Jest to hormon zwierzęcy, jaki produkowany jest przez dokrewne gruczoły wywodzące się z rdzenia nadnerczy, komórki C tarczycy oraz ciałka przyzwojowego. Poprzez wydzielanie tego hormonu w zakończeniach włókien nerwowych możliwe jest doprowadzenie do rozmaitych rodzaj skutków zdrowotnych odczuwalnych przez ludzki organizm. Mowa tu o zmniejszeniu oporu obwodowego, skurczu naczyń tętniczych, rozszerzaniu się tętniczek w szkieletowych mięśniach, skurczach żylnych skóry, rozkurczu oskrzeli, przy większych dawkach powiększenia się pojemności serca oraz większej siły skurczu mięśnia sercowego. Co więcej dochodzi przy dalszych uwalnianiach się dawki adrenaliny do rozkurczowego oraz skurczowego ciśnienia tętniczego i zmniejszenia z czasem pojemności serca.