Sporty ryzykowne

Sporty ryzykowne są to takie sporty, które wiążą się z dużym ryzykiem wyrządzenia sobie podczas ich uprawiania krzywdy, a nawet utraty zdrowia, kalectwa czy wręcz śmieci. Jest to rodzaj sportów niebezpiecznych, jakie uznaje się za kategorii tuż obok sportów ekstremalnych. Są to na przykład nary wodne, rafting, nurkowanie, wiele dyscyplin z zakresu sportu zimowego, wspinaczka górska, różnego typu loty i chodzenie po linie na wysokościach.